Οριστικά αποτελέσματα βιβλία ΟΑΕΔ 2021: Πότε θα βγουν;

Βιβλίο
Βιβλίο (πηγή: pexels.com)

Θα πρέπει να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα για να κάνουν χρήση των κουπονιών οι δικαιούχοι για τα βιβλία του ΟΑΕΔ.

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Αποκλειομένων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων-Εκδοτικών Οίκων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Οι δικαιούχοι και πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής είχαν δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 μέχρι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

Η ένσταση γίνονταν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Όταν θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουπόνια σας για την αγορά βιβλίου μέσω του ΟΑΕΔ. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται προς το τέλος Οκτωβρίου 2021.