Ορεινά επιδόματα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Ευρώ - λεφτά
Ευρώ - λεφτά (πηγή:pexels.com)

Οικογένειες, τουλάχιστον 2 ατόμων, που διαμένουν συνεχώς σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών μπορούν να πάρουν το ορεινό επίδομα.

Μέχρι 30-10-2021 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα oreina.edidomata.gov.gr, για την υποβολή των αιτήσεων, έτους 2021.

Με την νέα αίτηση θα εξεταστεί η πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Ο πολίτης μπορεί πλέον ηλεκτρονικά και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός του, με τους κωδικούς του TAXIS. Στη συνέχεια, αφού γίνει έλεγχος, με email ή με sms θα γίνει ενημέρωση για τυχόν έγκριση.