ΟΠΕΚΕΠΕ 2021: Αυτές οι πληρωμές έγιναν

Χωράφι
Χωράφι

Δείτε ποιες πληρωμένες έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ όπως είναι οι γενετικοί πόροι, τοπικές ομάδες leader, βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού, νέοι αγρότες, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων κ.ά.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών, ωστόσο, αφορά το μέτρο της απόσταξης κρίσης και της αναδιάρθρωσης των αμπελώνων.

Παράλληλα, 1.249 αγρότες και κτηνοτρόφοι πληρώθηκαν για το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης.