ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές: Ζεστό χρήμα σε 3840 αγρότες

Έγινε η δημοσιοποίηση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε πόσα χρήματα πήραν οι δικαιούχοι.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα από τις 31/12/2021 έως τις 09/01/2022 κατέβαλε σε 3.840 δικαιούχους το ποσό των 20.871.331,19 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τους νέους αγρότες και Κρατικές Ενισχύσεις.

Τα 15,9 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 3.563 δικαιούχους αποζημιώσεων de minimis σε παραγωγούς χοίρων, αυτόχθονων μαύρων χοίρων και μελιού.

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν δράσεις όπως νέοι αγρότες, επενδυτικά προγράμματα, χαλαζική προστασία, πρόγραμμα Συνεργασία, δασώσεις, μεταφορικά κ.ά.