ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές 2021: Ποιοι δικαιούχοι πήραν χρήματα;

Δόθηκε η καταβολή των ενισχύσεων για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και τα Βιολογικά, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να σημειώνει ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης.

Πιο συγκεκριμένα πήρε χρήματα το 85% των δικαιούχων που είναι ενταγμένοι σε όλες τις δράσεις των Βιολογικών (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία). Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 60.314.743,24 ευρώ και αφορά σε 13.975 δικαιούχους πανελλαδικά.

Πληρώθηκε επίσης το 70% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του έτους αιτήσεων 2021.

Επίσης το 75% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του έτους αιτήσεων 2021.

To 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς στη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του έτους αιτήσεων 2021. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.040.645,07 ευρώ, αφορά σε 805 δικαιούχους πανελλαδικά.

Πήραν επίσης χρήματα όσοι είχαν κάνει αίτηση για τη Δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» και Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας.