ΟΒΑ αποτελέσματα ονόματα 2021:

Tablet
Tablet (pexels.com)

Όλοι έφεδροι επιτυχόντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) θα πρέπει να προσέλθουν στις μονάδες τους με μοριακό τεστ.

Οι έφεδροι επιτυχόντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), οι οποίες θα τους αποστείλουν Σημειώματα Επανακατάταξης, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Ανέβηκαν πριν μέρες στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας οι πίνακες υπεραρίθμων και απορριπτέων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να δουν αν περιλαμβάνονταν στους συγκεκριμένους πίνακες.

Στο Πυροβολικό θα προσληφθούν 115, στο Πεζικό σε 198, στις Διαβιβάσεις 48. Στο Τεχνικό από 20 σε 30, στο Υγειονομικό από 34 σε 48 και στις Ειδικές Δυνάμεις από 220 σε 240.