ΟΑΕΔ πληρωμές 2022: Πότε θα γίνουν;

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι παρακάτω πληρωμές…

20 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 52.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

18 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 5.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 600.000 ευρώ θα πιστωθούν σε 700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας