ΟΑΕΔ κάρτα ανεργίας: Αυτά είναι τα βήματα

Ανανεώστε ηλεκτρονικά το δελτίο ανεργίας σας στο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών πριν και 5 εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος.

Θα χρειαστείτε:

είτε κλειδάριθμο από ένα Κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ
είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
Εναλλακτικά, μπορείτε να πάτε σε ένα ΚΕΠ με:

τον ΑΦΜ σας
τον ΑΜΚΑ σας
ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο)
Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.