ΟΑΕΔ κάρτα ανεργίας: Πως γίνεται η ανανέωση;

Πως γίνεται η ανανέωση για την κάρτα ανεργίας;

Μπορείτε να ανανεώσετε ηλεκτρονικά το δελτίο ανεργίας σας στο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών πριν και 5 εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος.

Θα χρειαστείτε:

-είτε κλειδάριθμο από ένα Κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ
-είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Εναλλακτικά, μπορείτε να πάτε σε ένα ΚΕΠ με:

-τον ΑΦΜ σας
-τον ΑΜΚΑ σας
-ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο)