ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας 2021: Ποιες οι προϋποθέσεις;

Ευρώ - λεφτά (πηγή:pexels.com)
Ευρώ - λεφτά (πηγή:pexels.com)

Τα χρήματα από το επίδομα ανεργίας πληρώνονται από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν μείνουν άνεργοι και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά θα πρέπει να έχουν εργαστεί τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή εκατό ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Επίσης, ογδόντα ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησης τους.

Επίσης δικαιούχοι όσοι έχουν εργαστεί τουλάχιστον διακόσιες ημέρες εργασίας ή 180 για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Επίσης οι εργαζόμενοι με ογδόντα ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Τέλος, όσοι έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε ημέρες εργασίας ή εκατό ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου.