Νοσοκομείο Κύμης

Αποστολή του Νοσοκομείου Κύμης είναι η παροχή φροντίδας υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο στο πληθυσμό του δήμου μας καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από όλη την ανατολική Εύβοια και όχι μόνο.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται καθολικά & ισότιμα σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ραντεβού Τακτικών Εξ. Ιατρείων: 2222350126 , 2222350156

Νοσηλευτική Υπηρεσία: 2222350101

Γραμμή επικοινωνίας για τον κορονοϊό: 2222350169

Γρ. Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας: 2222350103 , 2222350140

E-mail: [email protected]