Νηστεία του τίμιου σταυρού 2022: Τι τρώμε;

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 γιορτάζουμε την ύψωση του τίμιου Σταυρού. Νηστεύουμε πάντα χωρίς λάδι, εκτός εάν η ημερομηνία αυτή πέσει Σάββατο ή Κυριακή, οπότε και τρώμε το λάδι. Η ύψωση του τίμιου σταυρού το 2021 δεν πέφτει Σαββατοκύριακο αλλά Τρίτη, οπότε νηστεύουμε τα πάντα.

Επίσης, την ημέρα αυτή δεν τρώμε ούτε τα θαλασσινά τρόφιμα χωρίς αίμα.