Τι είναι το νέο σχολείο;

Σχολείο
Σχολείο (pexels.com)

Το νέο σχολείο είναι γεγονός.

Τι θα περιλαμβάνει όμως;

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, τέσσερις είναι οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και αφορούν στην αυτονομία του σχολείου, στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και στελεχών, στις δομές εκπαίδευσης και στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου σχολείου για τα παιδιά, που εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα εφόδια για το παρόν και το μέλλον τους, και η απελευθέρωση του δυναμικού των εκπαιδευτικών, σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξημένης λογοδοσίας.

Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ταυτόχρονα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση και στα υπόλοιπα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή, καθώς και σε πλούσιο συμπληρωματικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.