Αντικειμενικές αξίες 2021: Πόσο είναι ανά περιοχή;

Όταν θα μπει (κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθεί η σελίδα) ο πολίτης επιλέγει μέσω ψηφιακού χάρτη https://www1.gsis.gr/valuemaps/ τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητό του και εμφανίζεται η τιμή ζώνης που ισχύει σήμερα και μέχρι τέλος του έτους και την νέα τιμή ζώνης που ανακοινώθηκε και θα εφαρμοστεί από τις αρχές του 2022.

Ο ψηφιακός χάρτης για τις νέες αντικειμενικές αξίες ενημερώνεται σταδιακά.