Θα έρθει νέα ρύθμιση οφειλών ΚΕΑΟ και ΕΦΚΑ;

Στο τραπέζι έχει πέσει μία καθολική ρύθμιση οφειλών με το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα χρέη προς το Δημόσιο, φτάνουν ήδη στα 7 δισ. ευρώ περίπου και θα πρέπει να εξοφληθούν από το 2022 και μετά.

Το γεγονός ότι ανά έτος προκύπτει ένα ποσό προς εξόφληση ύψους 1,5 δισ. ευρώ, εξετάζεται μια καθολική ρύθμιση οφειλών, η οποία θα αποκρυσταλλωθεί στο τέλος της πανδημίας και πάντα με γνώμονα την πορεία της οικονομίας.