Νέα ΚΥΑ για ανοιχτές εκκλησίες: Πότε ανοίγουν και τι ισχύει;

Νέα ΚΥΑ για ανοιχτές εκκλησίες: Πότε ανοίγουν και τι ισχύει;

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ από την, Κυριακή 11 Απριλίου 2021 ανοίγουν όλοι οι Ιεροί Ναοί με συνολικά 20 άτομα. Επίσης, το ίδιο θα ισχύει και για τις υπόλοιπες μέρες καθώς και για τον ακάθιστο ύμνο.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που θα έχει ισχύ μέχρι τις 19 Απριλίου 2021 και στην οποία αναφέρεται ότι σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας τηρείται η αναλογία ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. με ανώτατο όριο τα 20 άτομα ανεξαρτήτως επιδημιολογικής κατάστασης της περιοχής.