Μεταφορικό ισοδύναμο πληρωμές: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο.

Οι αιτήσεις αφορούν τη 2η Φάση 2021 του μέτρου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση.

Αυτή η περίοδος είναι από 1-7-2021 έως και 31-12-2021. Δεν πρέπει να υποβληθούν παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότης που είναι από 1η Γενάρη 2021 μέχρι τέλος Ιουνίου του ίδιου έτους.