Μετακινήσεις Πάσχα 2021: Τι συμβαίνει για εκτός νομού, διαδημοτικές και υπερτοπικές;

Στην δημοσιότητα δόθηκε η ΚΥΑ που περιέχει πολλές απαγορεύσεις για τις υπερτοπικές μετακινήσεις.

Όσον αφορά τις διαδημοτικές μετακινήσεις είναι κάθε Σαββατοκύριακο εντός του νομού.

-Εκτός νομού δεν μπορεί κανένας να ταξιδέψει. Εξαίρεση είναι μόνο αν υπάρχει η βεβαίωση από την ΕΡΓΑΝΗ λόγω εργασίας.

-Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δημόσιας δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

-Προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade. gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

-Για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

-Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 1, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Στην περίπτωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.