Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2022: Ποιοι οι δικαιούχοι;

Χαλκίδα
Χαλκίδα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 22 Νοεμβρίου 2021.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, μπορούν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις κατηγορίες σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, σε Μουσικά Σχολεία, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, και σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Στο teachers.minedu.gov.gr θα γίνει η διαδικασία.