Μειωμένα ενοίκια Ιουλίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή;

Πολυκατοικία
Πολυκατοικία

Πότε θα γίνει η πληρωμή για τα μειωμένα ενοίκια Ιουλίου 2021;

Υπενθυμίζεται, ότι για τα μηδενικά ενοίκια του Ιουλίου οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν στο 80% του μισθώματος, ενώ τα νομικά πρόσωπα θα λάβουν το 60% του ενοικίου. Οι ιδιοκτήτες που εισέπραξαν το 60% του ενοικίου θα αποζημιωθούν για το 50% της απώλειας που έχουν υποστεί.

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη έως και τις 30 Σεπτεμβρίου είναι η διαδικασία υποβολής δήλωσης COVID για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι δικαιούχοι αποζημιώσεων για τα μειωμένα ενοίκια που εισέπραξαν τον Ιούλιο.