Δόθηκε παράταση για εκατοντάδες περιοχές στο κτηματολόγιο μέσω gov

Παράταση ενός χρόνου δόθηκε στην οριστικοποίηση των στοιχείων του κτηματολογίου

Η κτηματογράφηση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 με δύο πιλοτικά προγράμματα. Επελέγησαν μικροί δήμοι (προ-καποδιστριακοί) σε όλη τη χώρα, προκειμένου να αποκτηθεί εμπειρία από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους.

Η οριστικοποίηση των εγγραφών στο κτηματολόγιο, αν θα γίνονταν στο τέλος του 2022, θα σήμαινε ότι χρησικτησίες και άλλοι τίτλοι που κατοχυρώθηκαν χωρίς συμβόλαια θα θεωρούνταν πλέον οριστικοί και τα χωράφια ή οικόπεδα «αγνώστου ιδιοκτήτη» θα περνούσαν στο Δημόσιο.

Κτηματολόγιο: Παράταση ενός έτους για 313 περιοχές
Κτηματολόγιο: Παράταση ενός έτους για 313 περιοχές

Μέχρι πότε η παράταση στο κτηματολόγιο

Μετά από αρκετές διαμαρτυρίες, το 2019 η πολιτεία αποφάσισε να δώσει μια κοινή ημερομηνία για την οριστικοποίηση των εγγραφών στο κτηματολόγιο μέσω του gov στις 313 περιοχές όπου υπάρχουν 7.293.068 ιδιοκτησιακά δικαιώματα που κτηματογραφήθηκαν πριν από το 2006. Η ημερομηνία αυτή παρατάθηκε για μία φορά, έως το τέλος του 2022.