Επίδομα φυσικού αερίου: Ποια τα κριτήρια;

Σπίτια
Χαλκίδα

Ποια είναι τα κριτήρια για το επίδομα για φυσικό αέριο;

Τα νέα εισοδηματικά όρια με βάση τα οποία θα χορηγηθεί το επίδομα φυσικού αερίου αναμένεται να διαμορφωθούν:

Μέχρι και 16.000 ευρώ για τον άγαμο από 12.000 ευρώ που ίσχυε για την περσινή χειμερινή περίοδο.

Μέχρι και 26.000 ευρώ για τα ζευγάρια από 20.000 ευρώ πέρυσι. Για κάθε προστατευόμενο παιδί το επίδομα θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ή 4.000 ευρώ από 2.000 ευρώ που ανέρχεται σήμερα.

Μέχρι και 28.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες από 22.000 ευρώ πέρυσι με προσαύξηση 3.000 ή 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.