Αποτελέσματα κπγ 2024 πότε βγαίνουν;

Πολλοί αναζητούν τον χρονικό ορίζοντα για τα αποτελέσματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Ποια η διαδικασία για να μάθετε τα αποτελέσματα του ΚΠΓ 2024 και με ποιο τρόπο;
Πότε μαθαίνουμε τα αποτελέσματα του ΚΠΓ 2024 και με ποιο τρόπο

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα του ΚΠΓ και ποια είναι η διαδικασία.

Το ΚΠΓ είναι το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία.

Το κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας δεν είναι για όλες τις γλώσσες αλλά για μερικές όπως θα δείτε παρακάτω.

Για ποιες γλώσσες δίνεται το κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας

Το ΚΠΓ είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των εξής έξι γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

Οι εξετάσεις έχουν τέσσερις ενότητες με σκοπό να μπορούν οι εξεταστές να δουν αν όντως ο εξεταζόμενος έχει καλή γνώση της ξένης γλώσσας.

Η κάθε εξέταση ΚΠΓ αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Οι εξετάσεις ΚΠΓ διενεργούνται δυο φορές το χρόνο: το πρώτο 15νθημερο του Μαΐου και το πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου.

Συνήθως τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις ΚΠΓ βγαίνουν μετά από 2,5 μήνες.