Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ 2021 (ΗΔΙΚΑ): Πότε ξεκινά η αίτηση;

Χαλκίδα
Χαλκίδα

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ 2021 (ΗΔΙΚΑ): Πότε ξεκινά η αίτηση;

Αφού έκλεισε το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2021, θα ακολουθήσει εκκαθάριση στην ΗΔΙΚΑ με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις και ακολούθως θα ξεκινήσουν οι νέες δηλώσεις.

Υπολογίζεται ότι αυτό μπορεί να γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται.

Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα του κοινωνικού τιμολογίου που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.