ΚΕΑ Μαίου 2021: Πότε θα πληρωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους;

ΚΕΑ Μαίου 2021: Πότε θα πληρωθεί;

Η πληρωμή στους δικαιούχους ΚΕΑ Μαίου, γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής

Η πληρωμή μηνός Μαίου 2021 στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 30 Απρίλιου 2021 και έχει εγκριθεί) του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (πρώην ΚΕΑ) θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Μαίου.