Ιατρικός σύλλογος Εύβοιας

Ο Ιατρικός σύλλογος Εύβοιας βρίσκεται Γαζέπη και Πανίδου στη Χαλκίδα.