Η Holcim παρουσιάζει τη στρατηγική της για την προστασία της φύσης με μετρήσιμους στόχους βιοποικιλότητας και νερού για το 2030

Η Holcim παρουσιάζει τη στρατηγική της για την προστασία της φύσης με μετρήσιμους στόχους βιοποικιλότητας και νερού για το 2030

● Η πρώτη στον κατασκευαστικό κλάδο που δεσμεύεται για μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα στη βιοποικιλότητα με σχέδια μετασχηματιστικής αποκατάστασης

● Κορυφαία δέσμευση στον κλάδο για αναπλήρωση του γλυκού νερού σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο λειψυδρίας έως το 2030 καθώς και για τη μείωση της κατανάλωσης νερού σε όλες τις σειρές προϊόντων

● Προώθηση μιας προσέγγισης βασισμένης στην προστασία της φύσης για προϊόντα και λύσεις που θα φέρουν τις πόλεις πιο κοντά στη φύση

Η Holcim ανακοινώνει τη στρατηγική της για την προστασία της φύσης, αποκαθιστώντας και διατηρώντας τη βιοποικιλότητα και το νερό, ενώ παράλληλα στοχεύει να φέρει τις πόλεις πιο κοντά στη φύση. Το θετικό αποτύπωμα της Holcim στη βιοποικιλότητα βασίζεται σε σχέδια μετασχηματιστικής αποκατάστασης και μετράται με μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN). Προστατεύοντας το νερό σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, η Holcim στοχεύει στην αναπλήρωση του γλυκού νερού σε περιοχές που κινδυνεύουν από λειψυδρία, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση του νερού σε όλες τις γραμμές παραγωγής των προϊόντων της. Ταυτόχρονα, η Holcim θα επιταχύνει την ανάπτυξη λύσεων, όπως το Hydromedia και τα συστήματα πράσινης στέγης, για πιο βιώσιμα αστικά περιβάλλοντα. Η στρατηγική της για την προστασία της φύσης κατατάσσει τη Holcim στο 1% των 500 μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιριών1 με επιστημονικούς στόχους βιοποικιλότητας, καθώς και την καθιστά την πρώτη εταιρία του κλάδου που δεσμεύεται για την αναπλήρωση του γλυκού νερού.

Η Magali Anderson, Chief Sustainability and Innovation Officer της Holcim, ανέφερε σχετικά «Με τη φύση στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης του νερού με μετρήσιμο και επιστημονικό τρόπο. Με αφετηρία τη δέσμευσή μας για καθαρό μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, οι λύσεις που βασίζονται στη φύση διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της επιχείρησής μας. Η δράση μας με προτεραιότητα την προστασία της φύσης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο όραμά μας να χτίζουμε την πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη».

Η Eva Zabey, Executive Director, Business for Nature, δήλωσε «Συγχαίρουμε τη Holcim για τους φιλόδοξους στόχους της όσον αφορά στη βιοποικιλότητα και το νερό, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προστασία της φύσης. Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές που θα επεκταθούν τόσο στον κλάδο των δομικών υλικών όσο και στη βιομηχανία συνολικά. Χρειαζόμαστε από όλες τις επιχειρήσεις να εντείνουν τις δράσεις και τις δεσμεύσεις τους για την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων στα οποία βασιζόμαστε όλοι για να δημιουργήσουμε υγιείς και ανθεκτικές κοινωνίες».

Στην πορεία της να καταστεί μια εταιρία με θετικό αποτύπωμα στη φύση, η Holcim δεσμεύεται:

● Να επιτύχει μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα στη βιοποικιλότητα έως το 2030 με βάση το Σύστημα Αναφοράς Δεικτών Βιοποικιλότητας (BIRS), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ως εξής:

o Να ολοκληρωθεί η γενική γραμμή βάσης κατά BIRS σε όλες τις εκτάσεις που διαχειρίζεται έως το 2024.

o Όλα τα λατομεία να έχουν σχέδια αποκατάστασης έως το 2022.

● Να αναπληρώνει το γλυκό νερό σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο λειψυδρίας έως το 2030, ως εξής:

o 75% των εγκαταστάσεών της θα έχουν θετικό υδάτινο αποτύπωμα

o 100% των εγκαταστάσεών της θα εξοπλιστούν με συστήματα ανακύκλωσης νερού

● Να μειώσει την κατανάλωση νερού σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς2 έως το 2030, ως εξής:

o 33% μείωση στον τομέα Τσιμέντου

o 20% μείωση στον τομέα Αδρανών

o 15% μείωση στον τομέα Έτοιμου σκυροδέματος

Η Holcim θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει την φιλική προς τη φύση προσέγγιση σε όλα τα προϊόντα και τις λύσεις της. Για παράδειγμα, το βιοενεργό σκυρόδεμα αποκαθιστά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα συστήματα στέγασης Firestone περιορίζουν το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας και το διαπερατό σκυρόδεμα Hydromedia ανατροφοδοτεί τα υπόγεια ύδατα, επιτρέποντας την ανάπτυξη των αστικών δασών. Επεκτείνοντας το θετικό της αποτύπωμα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της, η Holcim διασφαλίζει ότι όλοι οι περιβαλλοντικά κρίσιμοι προμηθευτές της λειτουργούν σύμφωνα με αναγνωρισμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική για την προστασία της φύσης της Holcim, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.holcim.com/nature.

Για να συμμετέχετε στο διαδικτυακό σεμινάριο της Holcim για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με προτεραιότητα στη φύση, εγγραφείτε εδώ: https://www.holcim.com/register-webinar-nature-launch