ΕΦΚΑ πληρωμές: Πότε θα γίνουν;

Από τον e-ΕΦΚΑ θα δοθεί χρήμα την περίοδο 17-21 Ιανουαρίου 2022.

Θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα.

Πιο συγκεκριμένα θα δοθούν 19,7 εκατ. ευρώ σε 580 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

13,4 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σε 22.976 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

32.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.