ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ: Αυτές οι πληρωμές θα γίνουν

Οι πληρωμές θα γίνουν κατά την εβδομάδα 3-7 Ιανουαρίου 2022.

16,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

406.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 530 δικαιούχους ως παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ. Τέλος, 23.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι παρακάτω καταβολές. 35 εκατ. ευρώ σε 88.000 δικαιούχους για καταβολή επιδόματος ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.