ΕΦΚΑ: Πως τυπώνω την βεβαίωση προϋπηρεσίας;

ΕΦΚΑ: Πως τυπώνω την βεβαίωση προϋπηρεσίας;

Ο χρήστης κάνει είσοδο στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας. Πατάει «Εδώ» για την εμφάνιση της βεβαίωσης.Παράγεται η εκτύπωση «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας» (έχει τη δυνατότητα να το αποθηκεύσει και να το εκτυπώσει)

Παράλληλα γίνεται και έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας

Ο χρήστης κάνει είσοδο στην υπηρεσία «Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαιώσεων». Εισάγει τα υποχρεωτικά πεδία και επιλέγει «Έλεγχος».

Εάν η βεβαίωση βρεθεί, πατάει «Εκτύπωση». Πατάει «ΟΚ» προκειμένου να ανοίξει και να αποθηκεύσει τη βεβαίωση.