ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις;

Στα μέσα του καλοκαιριού θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς.

Πρόκειται για το ΕΣΠΑ που καλύπτει τους παιδικούς σταθμούς. Με τους κωδικούς taxisnet θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους.

Δικαιούχες είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.

Οι αιτούσες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε., να είναι εργαζόμενες ή να είναι άνεργες
να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το φορολογικό έτος 2020, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα, τις 27.000€ έως δύο (2) παιδιά, 30.000€ για τρία (3) παιδιά, 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις  36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.