ΕΣΠΑ για εστίαση 2021: Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι;

Ξεκινάει η νέα δράση «ΕΣΠΑ εστίαση 2021» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων εστίασης.

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

– 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
– 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
– 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
– 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.