Δείτε τι έργο ετοιμάζεται στο λιμάνι Μαντουδίου

Καράβι
Καράβι

Αντικείμενο του έργου είναι η συνέχιση της κατασκευής του λιμένα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Ειδικότερα προβλέπεται:

Κατασκευή του εναπομείναντος τμήματος του προσήνεμου μόλου Π2-Π3 μήκους 220μ περίπου με το ακρομόλιο προστασίας του.
Κατασκευή του παραλιακού κρηπιδώματος Κ2-Κ3, μήκος 110μ περίπου.
Αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου σε συνέχεια και του μικρότερου ειδικού για το σκοπό αυτό έργου.