Εργασιακό νομοσχέδιο 2021: Τι αλλάζει στα εργασιακά;

Οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, οι μεγάλες αλλαγές που επέρχονται με το εργασιακό νομοσχέδιο είναι οι παρακάτω:

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ισχύει από το 1990 με συλλογικές συμφωνίες

Ευελιξία μετά από αίτηση εργαζομένου

Άκυρη η απόλυση αν αρνηθεί

Δικαίωμα 4ημερης εργασίας – χωρίς μείωση αποδοχών

Ρητή κατοχύρωση 8ωρου- 40ωρου- 5ημερου

Ισχύει από 1990, με συλλογικές συμφωνίες – υπάρχει κοινοτική οδηγία, είναι συνήθης πρακτική στην Ε.Ε το 54% των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσφέρουν ευελιξία στο ωράριο έναρξης – λήξης- υπερωρίες ως άδειες.

Με ατομικές συμβάσεις εργασίας – δεν μπορεί να γίνει αλλιώς

Δεν ενδιαφέρει τη μεταλλουργία, τις επιχειρήσεις πληροφορικής

Αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση ή αν το θέλει ο εργαζόμενος θα υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ευελιξίας μετά από αίτηση του εργαζομένου (οδηγία 1158/19)

Διευθέτηση για γονείς φροντιστές  και επέκταση στους εργαζόμενους αν δεν υπάρχει σωματείο

Αν μια μητέρα θέλει να δουλεύει 4 ημέρες παραπάνω κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να της πει ότι θα δουλεύει ακατέβατα

Προβλέπει ρητά την κατοχύρωση του 8ωρου, του 40ωρου , του 5ημέρου – Δεν θέλουμε να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία – είναι περισσή η ρύθμιση.

Προβλέπεται τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών στο πλαίσιο της διευθέτησης

Άκυρη η απόλυση εργαζομένου σε περίπτωση άρνησης διευθέτησης χρόνου εργασίας

Πλαίσιο αυστηρών ελέγχων από Επιθεώρηση Εργασίας

Διαλλείματα

Θα χορηγείται μετά 4 ώρες αντί για 6 ώρες

Απαγορεύεται συνεχόμενο διάλλειμα

ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ- ΑΜΟΙΒΗΣ

Μέγιστος αριθμός 150 ώρες/ χρόνο

Προσαύξηση ωρομισθίου  στο 120% ( από 80%)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Παραμένει το γενικό καθεστώς αργίας

Στις εξαιρέσεις (εστίαση – τουρισμός) προστίθενται : courier , παραγωγή υγειονομικών υλικών – διανομή φαρμάκων από βιομηχανία, logistics , λατομεία, κέντρα δεδομένων, εξετάσεις για απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων

Συντήρηση δημόσιων- ιδιωτικών σχολείων

Προσαρμογή- αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Παραμένουν όλες οι περιπτώσεις ακυρότητας απόλυσης

Προστίθενται:

  •         Απαγορεύεται απόλυση για άσκηση νόμιμου δικαιώματος
  •         Σε περίπτωση βίας ή παρενόχλησης
  •         Πατέρα τέκνου έως 6 μηνών
  •         Εργαζόμενους λόγω αιτήματος άδειας
  •         Σε άρνηση διευθέτησης
  •         Τηλεεργαζόμενους  που άσκησαν δικαίωμα αποσύνδεσης
  •         Αντιστροφή βάρους απόδειξης – ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει εγκυρότητα απόλυσης
  •         Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει πρόσθετη αποζημίωση ( κανονική συν 2πλάσια) – Μπορεί να διατάξει επαναπρόσληψη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές

Γονική άδεια 4 μηνών

Προστασία από απόλυση

6 μήνες και για πατέρες από τη γέννηση παιδιού

Άδεια προστασίας μητρότητας και στην υιοθεσία

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η Τηλεργασία εφαρμόζεται με συμφωνία – κατ’ εξαίρεση για λόγους δημόσιας υγείας.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει κόστος εξοπλισμού – είναι υπεύθυνος για υγεία και ασφάλεια του εργαζόμενου – οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Κατάργηση της διάκρισης αποζημιώσεων απόλυσης εργαζομένων και εργατοτεχνιτών – εξισώνονται (μισθοί έως 12 μηνών)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΟΥΡΙΕΡ – ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ

Θεσπίζεται πλαίσιο προστασίας – αναγνωρίζονται 2 τρόποι συνεργασίας παρόχων υπηρεσιών με πλατφόρμες

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Εγγραφή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σε ηλεκτρονικό μητρώο, στο Εργάνη ΙΙ: με καταστατικό, έδρα, αριθμό μελών.

Προϋπόθεση η εγγραφή για συλλογική διαπραγμάτευση, κήρυξη απεργίας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Για κήρυξη απεργίας και εκλογή διοικητικού Συμβουλίου, θα υπάρχει διαθέσιμο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για να έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι. Στόχος είναι μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία.

Θεσμοθετείται ένα νέο καθεστώς προστασίας των συνδικαλιστών. Θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για τις εγκύους.

Η απόλυση θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο, η βασιμότητα του οποίου θα κρίνεται από τα δικαστήρια.

Καταργείται η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, η οποία έκρινε ως τώρα τη νομιμότητα της απόλυσης συνδικαλιστών.

Απαγορεύεται η ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες και κόμματα.

Προβλέπεται η ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία σε κλάδους κοινής ωφέλειας, κατά τη διάρκεια της απεργίας: 

Τουλάχιστον το 1/3 της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια απεργίας σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, στους κλάδους υγείας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, διύλισης πετρελαίου, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, αποκομιδή απορριμμάτων, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια, πολιτικής αεροπορίας, μισθοδοσίας στο δημόσιο (συντάξεις).

Απαγορεύεται η παρεμπόδιση εργαζομένων που επιθυμούν να εργασθούν κατά τη διάρκεια της απεργίας. Παράβαση αυτής της υποχρέωσης οδηγεί στη διακοπή της απεργίας με δικαστική απόφαση.