Επιδότηση νέων επιχειρήσεων: Ποια είναι τα ποσά και πότε θα δοθούν;

Επιδότηση νέων επιχειρήσεων: Ποια τα ποσά;

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες και το ποσό των χρημάτων που δοθούν σε κάθε νέα επιχείρηση ανέρχεται σε 14.800 € , το οποίο καταβάλλεται σε 3 δόσεις ως εξής:

1η δόση ύψους 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας .
2η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.
3η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα λήγει 10 ιουνίου 2021.