Επίδομα παιδιού: Αυτοί είναι οι πίνακες

Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα για το επίδομα παιδιού.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.