Επίδομα ΟΑΕΔ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Βράδυ
Βράδυ (πηγή: pexels.com)

Ειδικό βοήθημα ύψους 240 ευρώ μπορούν να λαμβάνουν άνεργοι που δεν παίρνουν το επίδομα ανεργίας.

Πρόκειται για το «Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων», χορηγείται σε ασφαλισμένους που είναι άνεργοι επί τρεις μήνες, αρκεί να έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας.

Ισούται με 15 ημερομίσθια και έτσι ανέρχεται σε 240 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας.

Μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.