Επίδομα μητρότητας: Ποιες μητέρες είναι οι δικαιούχες

Επίδομα μητρότητας: Ποιες το δικαιούνται;

Η ασφαλισμένη μισθωτή θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση εντός έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία τοκετού, όπου θα αιτείται τη χορήγησή του μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που ανήκει.

Δεν μπορεί να κάνει καμία ενέργεια, θα καταθέσει το αίτημα και θα περιμένει την απορριπτική απόφαση, βάσει της οποίας θα καταθέσει ένσταση, η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή.

Για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στην ασφαλισμένη μισθωτή του ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ.ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτού είναι η ασφαλισμένη να έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούμενα της πιθανής ή της πραγματικής ημέρας τοκετού και να μην εργάζονται κατά το χρόνο της επιδότησης.