Επαναληπτικές πανελλήνιες 2021: Πότε ξαναδίνει ο κάθε υποψήφιος;

Επαναληπτικές πανελλήνιες 2021: Πότε ξαναδίνει ο υποψήφιος;

Για τις Πανελλήνιες 2021 σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας αν ασθενήσει κάποιος υποψήφιος θα δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα θα δοθεί αναλυτικό πρωτόκολλο όταν συζητηθεί με τους επιστήμονες.