Επίδομα 700 ευρώ ΙΕΚ: Ποιοι πρέπει να κάνουν αίτηση;

Εργασία
Εργασία (πηγή: pixabay.com)

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 700 ευρώ θα λάβουν οι μαθητευόμενοι των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού.

Επιπλέον θα λάβουν και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της επιβολής του µέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών κάθε τύπου και βαθµού, µέχρι την επαναλειτουργία τους.

Τι ορίζει το άρθρο 119 του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» που ψηφίσθηκε από την Βουλή στις 11 Ιουνίου:

Άρθρο 119

Μέτρα στήριξης των Μαθητευόµενων των Ινστιτούτων Επαγνελµατικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

1. Στους µαθητευόµενους των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση µε το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της επιβολής του µέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών κάθε τύπου και βαθµού, µέχρι την επαναλειτουργία τους.

Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των προγραµµάτων ολοκληρώνεται κανονικά, µε την αναστολή των έκτακτων µέτρων, µε ισόχρονη παράταση των συµβάσεων µαθητείας και του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της µάθησης στην εκπαιδευτική δοµή. Το ποσό της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης µπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορούν να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος. (aftodioikisi.gr)

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην τροπολογία ” στους μαθητευόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Ετους – Τάξη μαθητείας που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοίου COVID-19 καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ποσό των 700 ευρώ και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης τους, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών κάθε τύπου και βαθμού μέχρι την επαναλειτουργία τους.

Tο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των προγραμμάτων ολοκληρώνεται κανονικά, με την αναστολή των έκτακτων μέτρων, με ισόχρονη παράταση των συμβάσεων μαθητείας και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της μάθησης στην εκπαιδευτική δομή. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτουμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων”.

Διαβάστε εδώ το νομοσχέδιο όπως το δημοσιεύει το aftodioikisi.gr