Επίδομα 534 ευρώ: Πότε γίνεται η πληρωμή για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Πληρώνονται μέσα στην εβδομάδα οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που θα πάρουν τα χρήματα είναι:

α) Όσοι βρίσκονται σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (1.555.452,00€)

β)Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.