Επίδομα παιδιού 2020: Πότε θα πληρωθεί η στ δόση;

Σε λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ την έκτη δόση του επιδόματος παιδιού για το 2020.

Κάθε δύο μήνες γίνεται η πληρωμή του και είναι ανάσα για πολλούς. Σε λίγες μέρες θα πληρωθεί και η έκτη (στ) δόση. Φέτος η καταβολή του επιδόματος τέκνων θα πληρωθεί Δεκέμβριο αντί για Ιανουάριο.

Το Επίδομα Παιδιού είναι ένα από τα βασικά μέτρα στην πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και της ενδυνάμωσης της. Είναι ένα μη ανταποδοτικό επίδομα.
Τα χρήματα αυτά αφορούν τους μήνες Νοέμβριο–Δεκέμβριο και είναι σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλωση.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για το επίδομα τέκνων;

α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

γ)Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών Πρόνοιας για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

δ) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ 3 του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται το πρόσωπο που έχει αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων.