Ελοεν: Αυτό είναι το τηλέφωνο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους ναυτικούς.
Δικαιούχοι είναι όσοι ναυτικοί:
α) έχουν ναυτικό φυλλάδιο και ήταν ασφαλισμένοι στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) τουλάχιστον 2 μήνες τον προηγούμενο χρόνο της χορήγησης και
β) έχουν παιδιά.

Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Φίλωνος 97-99
18535 Πειραιάς
Τηλ. 210 4223 770 έως 775
Φαξ 210 4220 381
Ηλ.Ταχυδρομείο
[email protected]