ΕΛΓΑ αποζημιώσεις: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές;

ΕΛΓΑ – πληρωμές 2022: Ανακοινώθηκαν τα ποσά της προκαταβολής.

Σε λίγες μέρες θα πληρωθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021.

Δείτε ποια είναι η εκτίμηση για τις καταστροφές που υπέστησαν οι αγρότες. Η αρχική εκτίμηση των ζημιών ορίστηκε στα 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και στα 2/3 της τιμής αυτής για τις λοιπές πολυετείς καλλιέργειες.

Σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% της εκτιμώμενης ζημίας.

Με λίγα λόγια οι πληγέντες θα λάβουν άμεσα περίπου ως αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, 50,4 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και 33,6 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές πολυετείς καλλιέργειες, με τη διαδικασία της προκαταβολής.

Δικαιούχοι σε αυτή τη φάση είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.