Εκδήλωση από την δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Χαλκίδας