Δώρο Χριστουγέννων αναστολής: Πότε θα πληρωθεί;

Χρήματα
Χρήματα (pexels.com)

Δείτε πως θα πληρωθεί το δώρο Χριστουγέννων σε όσους είναι σε αναστολή.

Οι εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί από 1.5.2021 έως 31.12.2021, θα δώσουν το επίδομα Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το συγκεκριμένο διάστημα. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Το ποσό που αναλογεί στα χρονικά διαστήματα της αναστολής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ. Τέλος, για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως τις 30.11.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως τις 21.12.2021. Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2021 έως 31.12.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως τις 31.1.2022.