Πως υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων 2021;

Εργασία
Εργασία

Δώρο Χριστουγέννων υπολογισμός: Δεν είναι μακρυά η πληρωμή του.

Τον Δεκέμβρη χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανυπομονούν να μπει το Δώρο Χριστουγέννων, ένας ολόκληρος μισθός δηλαδή επιπλέον, ώστε να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο τέλους του έτους.

Πως όμως υπολογίζουμε το δώρο Χριστουγέννων; Λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Στην συνέχεια η χρονική περίοδος που αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όσοι έχουν δουλέψει την παραπάνω περίοδο δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό.

Όσοι όμως έχουν δουλέψει λιγότερο, δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.