Πότε θα πληρωθεί το δώρο Χριστουγέννων του ΟΑΕΔ;

Βράδυ
Βράδυ (πηγή: pexels.com)

Πως γίνεται ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων του ΟΑΕΔ;

Όσον αφορά την πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων, κάθε χρόνο γίνεται στις αρχές Δεκεμβρίου. Για παράδειγμα πέρσι από τον ΟΑΕΔ, καταβλήθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2020, 101 εκ. ευρώ για Δώρο Χριστουγέννων και προπληρωμές επιδομάτων ανεργίας και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας Δεκεμβρίου.

Το ποσό που θα λάβουν οι άνεργοι ως δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ υπολογίζεται αναλογικά από τους μήνες που παραμένουν άνεργοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της μηνιαίας τακτικής επιδότησης.

Τα χρήματα που θα πάρετε από δώρο Χριστουγέννων είναι το ίδιο ποσό με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, εφόσον κάποιος άνεργος έχει επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.