Δωρεά από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Χαλκίδας


“Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Διευθυντής και οι Μαθητικές Κοινότητες του
3ου Γυμνασίου Χαλκίδας ευχαριστούν θερμά τον Φαρμακευτικό Σύλλογο
Χαλκίδας και τον Πρόεδρο του κ. Μπροκαλάκη Ιωσήφ για την δωρεά
φαρμακευτικού υλικού προς το Σχολείο μας.”

Σας ευχαριστώ
Με εκτίμηση
Μιχαήλ Γαλάνης
Δντης 3ου Γυμνασίου