Δυσπρόσιτα σχολεία 2021: Ποια είναι;

Σχολείο

Σε ισχύ είναι ο νόμος 4692/2020 για τη διπλή μοριοδότηση των αναπληρωτών που υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Τα δυσπρόσιτα σχολεία και τα μόρια που αποδίδουν αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 3941/2018. Δείτε εδώ τα δυσπρόσιτα σχολεία. (https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2021-08/dysprosita_FEK_av.pdf)